MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr. înreg. 259649 din 23.06.2021

PUBLICAŢIE

Astăzi 23.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GAIŢĂ ANDREI-PETRU, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în localitatea Bucureşti, sectorul 1 şi a d-nei TEODORESCU ANA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Source