Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE PARC COMERCIAL CU DESTINAȚIE COMERCIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, PILON PUBLICITAR, GOSPODĂRIE INCENDIU, RACORDURI UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII”, intravilan, șoseaua Barajului, nr. 51, carte funciară nr. 34751, număr cadastral 34751, municipiul Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului TulceaSource