Anunțul nr. 20926 din 16.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilan municipiul Tulcea, strada Isaccei, între bloc U5 și calea ferată, carte funciară nr. 35179, număr cadastral 35179 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului TulceaSource