Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER”, extravilan municipiul Tulcea, strada Orizontului, nr. 123, carte funciară nr. 36316, număr cadastral 36316, a Regulamentului Local de Urbanism și introducerea în intravilan a suprafeţei de 443 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource