Anunțul nr. 15314 din 07.04.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER”, extravilan municipiul Tulcea, strada Orizontului, nr. 123, carte funciară nr. 36316, număr cadastral 36316, a Regulamentului Local de Urbanism și introducerea în intravilan a suprafeţei de 443 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource