Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”, intravilan municipiul Tulcea, strada Griviței, nr. 71, carte funciară nr. 43397, număr cadastral 43397 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului TulceaSource