Anunțul nr. 15335/07.04.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ”, intravilan municipiul Tulcea, strada Sabinelor nr. 72, carte funciară nr. 49502, număr cadastral 49502 – Primăria Municipiului TulceaSource