Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FERMĂ FOTOVOLTAICĂ DE 7 MW, ÎMPREJMUIRE ȘI CONSTRUCȚII ANEXĂ”, intravilan municipiul Tulcea, T 48, P 890, carte funciară nr. 50155, număr cadastral 50155, T 48, P 892, carte funciară nr. 50157, număr cadastral 50157, T 49, P 895, carte funciară nr. 50160, număr cadastral 50160 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului TulceaSource