Anunțul nr. 25571 din 28.06.2024 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, intravilan municipiul Tulcea, strada Taberei, nr. 8, carte funciară nr. 43700, număr cadastral 43700 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului Tulcea


Source