Anunțul nr. 25580 din 28.06.2024 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE”, intravilan municipiul Tulcea, strada Viticulturii, nr. 2, carte funciară nr. 46528, număr cadastral 46528 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului Tulcea


Source