PROCES-VERBAL

din 18.02.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic domnul Florin Răducu Covaci.   

Președintele de ședință prezintă hotărârile Judecătoriei Buftea de validare a mandatelor consilierilor locali Constantin Vlad și Alin Petrișor Bobe, iar aceștia depun jurămintele de învestire.

Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

1.Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, adoptat cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Aurel Pavel).

Președintele dă citire amendamentelor depuse:

Amendamentul Grupului USR Plus – 5 voturi pentru (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru), 8 voturi împotrivă.

Adresa înregistrată cu nr. 5081/18.02.2022 – nu este respectat modelul prevăzut de regulamet. Nu este prevăzut textul ce se dorește a fi modificat din proiectul de hotărâre.

Domnul Iacoban Alexandru susține că taxa pentru domeniul public ar trebui să fie raporată pe zi, nu pe lună, astfel încasările cresc și vor aduce mai mulți bani la buget.

Domnul Cojocaru Iustin susține că taxele sunt mici și propune mărirea taxelor.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici solicită mărirea taxelor pe perioada evenimentelor și în perioada verii, pe domeniul public.

Domnul primar le solicită acestora să prezinte propunerile împreună cu argumente, în scris, pentru a dezbate problema taxelor,  susținute de studii de impact, nu doar cu presupuneri.

Președintele de ședință îl atenționează pe domnul Cojocaru Iustin să respecte ordinea luării cuvântului, acesta intervine peste ceilalți participanți la dialog.

Domnul Pavel Aurel susține să se voteze amendamentul depus de acesta. (Adresa înregistrată cu nr. 5081/18.02.2022)

Doamna secretar susține că acest amendament nu este formulat conform regulamentului și nu sunt menționate modificari aduse la proiectul de hotărâre.

Președintele de ședință susține că din punct de vedere juridic, acest amendament nu este întocmit conform legii.

Domnul Cojocaru Iustin și domnul Pavel Aurel primesc avertisment de la președintele de ședință.

Domnul Pavel Aurel solicită să se menționeze în procesul verbal că se face discriminare pentru anumite categorii de cetățeni cu venituri mai mici.

2.Pentru modificarea HCL nr. 16/18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018, adoptat cu 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Domnul Iacoban Alexandru susține că a trecut un an de când sunt suspendate PUZ-urile și ca nu se poate prelungi fără un argument real.

Domnul primar susține că trebuie respectată legea privind conduita și regulile de desfășurare a unei ședințe de consiliu local.

Domnul primar susține că PUZ-ul este transmis spre avizare la Consiliul Județean, iar motivul întârzierii au fost dezbaterile, consultările cu cetățenii și modificările aduse în urma acestor întâlniri. Consiliul Județean a dat ca termen nu mai devreme de 6 luni până la obținerea avizelor.

3.Privind organizarea evenimentului “Primăvara în Mogoșoaia” în cadrul Parcului Mogoșoaia, adoptat cu 8 voturi pentru, 5 abțineri (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Domnul Alin Vârtic susține că proiectul este sumar, acesta nu este detaliat și că suma acordată este prea mare.

Domnul primar susține că sunt câteva evenimente precum 8 martie, Paște etc. în care se oferă flori/dulciuri/pachete pentru copii.

Domnul Băiaș Costel întreabă dacă pană la finalizarea termenul de 6 luni cu privire la PUZ, vor exista și spații publice în zona Livadă.

Domnul primar susține că sunt prevăzute și spații publice, destinate serviciilor publice, acetea fiind private, spațiile respective trebuie expropiate sau trebuie făcute de proprietari privați. 

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Roxana-Cristina Chihai                                            Roxana Cristina Bute

Source