ORAŞUL NEGREŞTI OAŞ, cu sediul în Loc. Negreşti Oaş, Str. Victoriei, Nr. 95-97, Jud. Satu Mare, titular al proiectului: “Modernizare străzi de interes local – Etapa II, Oraşul Negreşti Oaş, Judeţul Satu Mare”, propus a fi amplasat în Loc. Negreşti Oaş, Str.:  Zorilor tr. 1 B, Zorilor tr. 1, Zorilor tr. 2, Tineretului, Podului, Borcutului tr. 1, Borcutului tr. 2, Magnoliei, Pădurii, Jud. Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare , Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, Jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Source