PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ

Data anunțului 15.09.2023

INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN si  CONSTRUIRE CASUTE P ( C1-C5) si SPATIU TEHNIC C6 in  ORASUL NEGRESTI OAS, STR. LUNA,  extras CF 112312, nr. cad. 112312

Argumentare: Pe terenul cu nr cadastral 112312 , situat în extravilanul orașului Negrești Oaș, Str. Luna,  , beneficiarul dorește realizarea acestei investiții.

Beneficiar:  SC VIO DANY SRL reprez. Prin Finta Danut Viorel

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a planului urbanstic zonal până la data de 19.09.2023.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:  Cionca Angela, adresa Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, telefon 0261-854845, e-mail [email protected]

Observațiile sunt necesare în vederea elaborării P.U.Z.

Răspunsul la observațiile transmise, va fi pus la dispoziția publicului până la  data de  22.09.2023 prin:

– răspunsuri la scrisorile depuse la registratura autorității publice locale

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

– etapa de elaborare a propunerilor preliminare – 15.09.20236-22.09.2023

– etapa de elaborare a propunerilor finale – 25.09.2023-27.10.2023

Source