Categorie: Primarii Judet Timis

Primarii Judet Timis

Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare construcții, instalații clădire B2, la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”, cod SMIS 129105

Anunț de atribuire CAN 1058615/02.07.2021 privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare construcții, instalații clădire B2, la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”, cod…

Anunț de participare simplificat privind ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin”, cod CALL3-28

Anunț de participare simplificat SCN1088770/06.07.2021 privind ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin”, cod CALL3-28 Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare simplificat nr. SCN1088770/06.07.2021…

Compartiment Atragere Investitii, Gestiune Parcuri Industriale si Relationare cu Mediul Economic angajează 1 consilier cl. I, grad profesional superior și Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura angajează 1 consilier cl. I, grad profesional asistent

Concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara organizat in baza art.II Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele…