DISPOZIŢIA nr.  398 / 07.03.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 07.03.2023


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 07.03.2023, ora 13,00, prin platforma online de videoconferință.  

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de Partener 4,  în cadrul proiectului „Rută integrată completă pentru învățământul dual în regiunea de Vest prin dezvoltarea și operaționalizarea Consorțiului Regional pentru Învățământ Dual VEST Timișoara” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanțării prin Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR 2020-2026) – Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul   înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.        

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI   

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 07.03.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source