Anunț de participare simplificat privind ”Extindere, reabilitare, modernizare și echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara”, cod SMIS 126376

Anunț de participare simplificat privind Asistență tehnică de specialitate prin Diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare, modernizare și echipare ambulatoriu de specialitate la Clinica de Recuperare,…

ANUNȚ – DEZBATERE PUBLICĂ ”PUZ – Atragere în intravilan teren pentru construire hală reciclare, sortare și depozitate deșeuri nepericuloase, sediu administrativ, împrejmuire, extravilan municipiul Adjud, T66, P440 – Adjud, Vrancea

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planuluirilor de amenajare…

Anunț de atribuire privind Servicii de audit ”Audit energetic+DALI+PT Reabilitare acoperiș și fațade la Colegiul Bănățean – corp str. Gen. Dragalina (fosta 13 Decembrie) nr. 4, Timișoara”

Anunț de atribuire privind Servicii de audit ”Audit energetic+DALI+PT Reabilitare acoperiș și fațade la Colegiul Bănățean – corp str. Gen. Dragalina (fosta 13 Decembrie) nr. 4, Timițoara”, CAN1047531/25.12.2020 Articolul Anunț…