ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ                                                                            MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                         DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                        = A N U N Ț = Primăria Municipiului Source