PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.33193/18.12.2020 P U B L I C A Ţ I E          Source