1454

Invitație de participare la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului –  SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL ÎN AER LIBER PENTRU ZILELE JIMBOLIENE 2023 – DATA DE 29.07.2023

Anunț de participare
Caiet de sarcini
Formulare

Source