Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice anunță că, prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, imobilele vor fi înregistrate gratuit în sistemul de cadastru și carte funciară. În Sânnicolau Mare, deja 561 de parcele au fost intabulate gratuit. Pe parcursul următorilor trei ani, se estimează că întregul oraș va fi înregistrat, cu excepția zonelor intravilane. Proprietarii cu terenuri situate în sectoarele cadastrale: sector 42(sola arabil 1869), sector 44(sola arabil 1861), sector 47(sola arabil 1945 și arabii 1942), și sector 48(sola arabil 1858), toate situate în zona Lenea Verde, sunt rugați să se prezinte la Primăria Orașului Sânnicolau Mare, la biroul agricol sau biroul pentru ridicarea cărților funciare. Pentru ridicarea extraselor de carte funciară, titularii trebuie să dețină cartea de identitate și un act de dobândire a terenului (titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare sau certificat de moștenitor). -ȘtirileSânnicolauTv

Source