Prin adresa nr.1369/14.06.2022, Serviciul Public Administrare Piețe Brașov, vine cu rugămintea de a informa producătorii agricoli și formele asociative ale acestora care dețin terenuri/exploatații pe raza județului Vrancea, respectiv Municipiul Focșani că dorește să ofere sprijin pentru un număr cât mai mare de producători agricoli și pentru aceasta dorește dialogul cu cât mai multe persoane /asociații interesate de inițiativa lor, ce au voința și capacitatea de a desface produse în piețele brașovene.
Garantează transparență, echitate, deschidere și chiar dacă nu vor avea de fiecare dată resursele pe care și le doresc, vor căuta prin dialog soluțiile optime de colaborare.
Subliniem faptul că oferta de parteneriat se adresează doar persoanelor ce au calitatea de cultivator și sunt implicate direct în obținerea și comercializarea recoltei. Serviciul Public Administrare Piețe Brașov iși asumă responsabilitatea în respectarea prevederilor legale în acest domeniu, ca și în cel al siguranței alimentare (controlează, prin analize în laboratoare autorizate, calitatea mărfurilor ce vor intra în piețe și nu permit lucrul cu jumătăți de măsură). Prin aceste condiții dorește să asigure, că doar producătorii autentici vor beneficia de toate resursele sale.
Menționăm că Serviciul Public Administrare Piețe Brașov, instituție publică de interes local, are datele de identificare: Str. Nicolae Bălcescu, nr.64, Brașov, telefon: +40-268-419-993, www.pietepublice.ro sau contact@piețepublice.ro,
Vă mulțumim pentru implicare și sperăm că demersul nostru comun va avea roade atât grabnice cât și durabile, vă asigurăm de toată considerația și vă stăm la dispoziție pentru orice precizări ori solicitări suplimentare.

Source