DISPOZIȚIA NR. 539, din 1 iulie 2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,

pentru data de 5 iulie 2022

     Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 5 iulie 2022, ora 14,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 5 iulie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr.1-2, 4-7 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 3 în Anexa la dispoziție a fost avizat de comisia de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 5 iulie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani

ce va avea loc în data de 5 iulie 2022 ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2022, a sumei de 10 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2022, a sumei de 3 mii lei pentru acordarea de premierea elevilor care au obținut media 10 la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2022, an școlar 2021-2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Împrejmuire gard” la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare monument funerar Mr. Ghe. Pastia din Cimitirul Sudic, Municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare monument „Cimitirul Eroilor Români” din Cimitirul Nordic, Municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare monument „Basorelief Zoe și Dumitru Bengescu” din Cimitirul Nordic, Municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

Primar, Cristi Valentin Misăilă

Avizat, Secretar general al municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță

Source