Privind aprobarea propunerilor Consiliului de administratie a Scolii Generale Straoane, pentru drepturile bănesti, aferente personalului didactic care a solicitat cheltuieli de naveta in luna ianuarie 2023.

Source