Privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”.

Source