Privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA STRAOANE, JUDETUL VRANCEA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 15. Educatie.

Source