Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Straoane, judetul Vrancea, pe anul 2022

Source