În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesați următorul proiect de act normativ:
– proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027.
Proiectul de act normativ este afișat din data de 17 februarie 2022 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 18.02-04.03.2022 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: [email protected].

Source