Privind modificarea HCL nr.45/2021, privind aprobarea indicatorilor tehno-economici ai obiectivului de investitii „MODERNIZAREA DC 47 SI STRAZII COMUNALE -in COMUNA STAROANE, JUDETUL VRANCEA”

Source