privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2022.

Source