privind aprobarea valorii actualizate de investitie a proiectului „Renovare si dotare Camin Cultural”.

Source