privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii

„Modernizare drumuri de interes local”.

Source