Privind scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii, a unui bun mijloc (BULDOEXCAVATOR), care apartine domeniului privat al comunei Straoane.

Source