Privind aprobarea si completarea bugetului local initial, de venituri si cheltuieli al comunei Straoane, judetul Vrancea, pe anul 2022.

Source