Privind modificarea Organigramei si Statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Straoane, judetul Vrancea

Source