Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.55/2020, privind rectificarea bugetului local al Comunei Baia de Criș pe anul 2020

hotararea 55
Source