Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.56/2020, privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Baia de Criș și a contului de execuție al bugetului din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe trimestrul III 2020

hotararea 56
Source