Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.54/2020, privind aprobarea virării creditelor bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local, al Comunei Baia de Criș pe anul 2020

hotararea 54
Source