Spectacol din Ucraina la FestivalulEuroregional de Teatru Timișoara – TESZT:  un eveniment distinct de teatru șisolidaritateumană, înediția a 13-a a festivaluluiTeatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely! Spectacolulinvitat, pentru ziua de 28 mai 2022,  alTeatrului de Tineret „Virymo” din Dnipro, Ucraina, „Clasanoastră”, înregialuiVolodymirPetrenko, reunește o distribuție de actoritinerișivorbeștedespredestinulunorcolegi de școală care suntprinșiîntumultulschimbăriloristorice ale secolului XX, despreororilerăzboiuluișiprocesuldez/umanizăriipe care îlprovoacă. Ocapodoperă  aliteraturii, sensibilșiacutacordată la evenimenteleacesteiperioade. PrezențaartiștilorucraineniînFestivalul TESZT estesusținută de Direcția de AsistențăSocială a MunicipiuluiTimișoara.

Spectacolul a fostînscris la apeluldeschislansat de TESZT pentruselecțiaspectacolelorîn 2019, iar Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” a decissăîlincludăînediția 2022 a festivaluluica un gest firescșinecesar desolidaritate cu artiștiiucraineniafectați de conflictulruso-ucrainean. Din cauzacontextului regional, trupa a primitpermisiunea de a părăsițarapentruparticiparea la festival înurmă cu doarcâtevazile.

Piesa „Clasanoastră” a autoruluipolonezTadeuszSlobodzianekurmăreștedestineleunortineri care se maturizeazășiapoiîșitrăiescviețileinfluențați de evenimentelepolitice care marcheazădestinulPoloniei – schimbarearegimurilorpolitice (polonez, sovietic, nazist, comunist, democratic) suntpuncte de cotiturăpentruprietenialorșiduc la evenimentetragice.

Spectacolulva fi prezentatîn 28 mai 2022, de la ora 16,  înAtelierul de Pictură din PalatulCulturii, iarbiletelecostă 25 de lei și se pot obține de la teatru (str. Alba Iulia nr.2, zilnicdupăora 14) saupe tm-t.biletmaster.ro. Spectatoriisuntîncurajațisădonezebaniînurnaamenajată la teatru. La felcatoateevenimentele din TESZT, spectacolulva fi tradusînromână, maghiarășiengleză.

A treisprezeceaediție TESZT se desfășoarăîn 22-29 maișireunește 25 de evenimente din 12 țări, majoritatea sold out. Toatedetaliileediției boostTESZT13 se găsescpewww.teszt.ro.

FestivalulEuroregional TESZT este un evenimentorganizat de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoarașifinanțat de PrimăriaMunicipiuluiTimișoara.

The post Festivalul euroregional de Teatru Timișoara TESZT – Spectacol invitat din Ucraina first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source