UAT Negrești-Oaș demarează proiectul cu titlul „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT VERDE – INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE LA NIVELUL ORAȘULUI NEGREȘTI-OAȘ” finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele beneficiarului: UAT Orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, jud. Satu Mare, CIF 3963951
Program: COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, Investiția I 1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportului verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan și I 1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului constă în asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste de biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) în orașul Negrești-Oaș și asigurarea infrastructurii pentru transport verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice. Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi; Sporirea siguranței rutiere în orașul Negrești-Oaș, prin soluții digitale și ecologice de transport.

Prin proiect vor fi amenajate piste de biciclete pe următoarele străzi:
• Str. Rozelor; Str. Oașului; Str. Corni; Str. 1 Iunie; Str. Stadionului ; Str. Garoafelor; Str. Vasile Lucaciu; Str. Gării; Str. Livezilor; Str. George Coşbuc; Str. Borcutului: Str. Luna;. , Tur 1 (Tuba), Tur 2 (Tuba), Tur 3 (Zmeură);
• Lungimea totală a sistemului de piste: 16,5 km
Valoarea totală a proiectului: 16.804.296,09 lei inclusiv TVA din care valoarea eligibilă din PNRR 14.121.257,22 lei și 2.683.038,87 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, suportată de la bugetul de stat.

Data începerii și finalizării proiectului: 22.02.2023 – 30.06.2026

Codul proiectului: C10-I4-575

Date de contact: UAT Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, telefon : 0261/854845, e-mail: [email protected], jud. Satu Mare

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Source