În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria Orașului Negrești Oaș, inițiază procedura de dezbatere publică pentru, “Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2024 ”.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor juridice și fizice interesate pot fi depuse zilnic până la data de 20.11.2023 ora 10,00 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail [email protected] , prin poștă pe adresa instituției, localitatea Negrești Oaș, strada Victoriei, nr. 95-97, județul Satu Mare, cod 445200 sau la registratura Primăriei orașului Negrești Oaș.
Dezbatarea publică va avea loc în data de 20.11.2023, ora 10,30 pentru persoanele juridice, respectiv ora 12.00 pentru persoanele fizice, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.
Pentru informatii suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0261/854845.

Primar,
Aurelia Fedorca

Secretar General UAT
Cionca Ioan

DESCARCA ANUNT

Source