UAT Negrești-Oaș demarează proiectul cu titlul „RENOVAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI CORP C2 C/2, SEDIU PRIMĂRIE, ORAȘ NEGREȘTI-OAȘ. JUD.SATU MARE” finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

Numele beneficiarului: UAT Orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, jud. Satu Mare, CIF 3963951

Program: COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Obiectivul proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Valoarea totală a proiectului: 1.701.166,98 lei inclusiv TVA  din care valoarea eligibilă din PNRR 1.429.552,08 lei și 271.614,90 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, suportată de la bugetul de stat.

Data începerii și finalizării proiectului: 22.02.2023 – 30.06.2026

Codul proiectului: C10-I3-1455

Date de contact: UAT Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, jud. Satu Mare

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Source