Contract nr. 68 din 26.07.2021 privind prestarea serviciului de proiectare, respectiv întocmire proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara: Cod SMIS 2014+: 124711”

The post Contract nr. 68 din 26.07.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source