Anunț publicita ADV1229385/27.07.2021 privind Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitie “Pasarela Gelu-Crizantemelor”

Caiet de sarcini

Formulare

The post Anunț publicitar privind Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitie “Pasarela Gelu-Crizantemelor” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source