Contract nr. 67 din 26.07.2021 privind „Servicii de elaborare și realizare de studii privind elaborarea Planului integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara pentru indicatorii dioxid de azot, oxizi de azot (NO2/NOx ) și particule în suspensie PM10″.

The post Contract nr. 67 din 26.07.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source