UAT Negrești-Oaș demarează proiectul cu titlul „RENOVAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI CASA DE OASPEȚI MUZEUL ȚĂRII OAȘULUI, ORAȘ NEGREȘTI-OAȘ. JUD.SATU MARE”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

Numele beneficiarului: UAT Orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, jud. Satu Mare, CIF 3963951

Program: COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Obiectivul proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Impactul proiectului: Proiectul presupune realizarea unor lucrări de reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice. Prin implementarea acestui proiect se vor aduce beneficii semnificative atât din punct de vedere al economisirii energiei care are un impact financiar asupra beneficiarului, cât și din punct de vederea al protecției mediului, prin utilizarea resurselor naturale pentru producerea energiei.

Valoarea totală a proiectului: 1.802.643,49 lei inclusiv TVA  din care valoarea eligibilă PNRR 340.233,40 inclusiv TVA

Data începerii și finalizării proiectului: 16.01.2023 – 16.01.2026

Codul proiectului: C10-I3-1464

Date de contact: UAT Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, telefon : 0261/854845, e-mail: [email protected], jud. Satu Mare

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Source