Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de conducere, de director executiv adjunct, grad II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, Direcţia Tehnică şi de Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Formulare

Source