Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 6 posturi temporar vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare:
1. 2 posturi de casier;
Condiții specifice:
➢ absolvent studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
➢ nu se solicită vechime în muncă;
2. 4 posturi de muncitor calificat, treapta IV, cu atribuții de salvator ștrand ;
Condiții specifice:
➢ absolvent studii medii;
➢ aptitudini pentru înot; ➢ nu se solicită vechime în muncă;

Formulare

Source