În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(3) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Serviciul buget-contabilitate din cadrul Direcției Economice.

Data publicatie 14.03.2024

Source