Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 14 decembrie 2020, ora 09.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a următoarelor funcţii publice de execuţie:

 • inspector I superior în cadrul Direcției Economice, Serviciul buget contabilitate;
 • inspector I superior în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul achiziţii publice
  și managementul proiectelor;
 • inspector I superior în cadrul Direcţiei Impozite și Taxe Locale, Serviciul impozite și taxe persoane fizice;
 • inspector I principal și superior în cadrul Serviciului organizare evenimente, cultură,
  culte, învăţământ, mass-media și IT, Biroul administrare infrastructura IT și baze de date;
 • inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale Evidența Persoanelor Roman, Biroul Stare
  Civilă.

Formulare

Source