Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice, D.I.T.L

Formulare

Source